Quần áo bảo hộ

Rò rỉ có thể gây hại hoặc thậm chí nguy hiểm cho những người mặc quần áo bảo hộ. Để đáp ứng nhu cầu và thay đổi kể từ khi Covid-19 đã xảy ra, chúng tôi đã phát hành một loạt các đường may được thiết kế đặc biệt cho quần áo bảo hộ. Nó có thể được áp dụng cho tất cả các loại vải không dệt (PU / TPU / PE) và vượt qua các tiêu chuẩn thử nghiệm.

Hipster seam tape for protective clothingHipster seam tape for protective clothing