Giày không thấm nước

Các băng và phim Seam Hipster® cung cấp khả năng chống nước tuyệt vời, bảo vệ tốt hơn và nhiều khả năng cho giày dép. Rò rỉ có thể là một vấn đề lớn đối với một đôi giày không thấm nước, nhưng băng đường may của chúng tôi có thể ngăn giày của bạn khỏi rủi ro. Mặt khác, chất kết dính và màng phủ cũng mang nhiều khả năng hơn cho các nhà thiết kế và người dùng.

Waterproof shoes - TAIWAN HIPSTER